Gedragsregels

1. Welkom bij SV Milsbeek.
|Iedereen is welkom bij SV Milsbeek, zowel bij de afdeling Voetbal als bij de afdeling Korfbal.

2. Plezier en Sportiviteit! Dát is de basis van sporten bij SV Milsbeek.
Leden van SV Milsbeek gunnen elkaar plezier; gedragen zich sportief en respectvol zowel op als buiten het veld; bij thuis- en uitwedstrijden. Zij zijn daarbij een voorbeeld voor elkaar en voor anderen. Voetbal en korfbal is een hobby; dit geldt ook voor de tegenstander, scheidsrechter, coach, en andere betrokkenen.

3. Positief op en buiten het veld.
Leden van SV Milsbeek benaderen elkaar op een positieve manier. Complimenten geven en ontvangen draagt bij tot een positieve ontwikkeling. We coachen positief. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker voor onze jeugd. Ben je het eens ergens niet mee eens. Blijf dan niet met frustraties of ongenoegen rondlopen. Maak deze kenbaar bij de betreffende commissie of bestuur.

4. Door respect te tonen, krijgt je respect.
SV Milsbeek is een trotse en mooie vereniging. Het is een vereniging waar oog is voor elkaar; iedereen ertoe doet en zijn best doet, welke taak hij/zij ook vervult. Waar respect is voor ieders eigen en elkaars unieke talenten, eigenschappen en passies. Waar respect is voor elkaars mening. Waar respect is voor ieders geaardheid.

5. Leden van SV Milsbeek praten mét elkaar en niet over elkaar.
Milsbeekse korfballers en voetballers zijn open, eerlijk en denken na voordat ze wat schrijven of zeggen zowel on- als offline. We creëren samen een cultuur waarin je mensen aan kan spreken, dit geldt zeker voor aanspreken op grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en accepteren feedback als een leermoment, om het een volgende keer beter te doen.

6. Zorgvuldig en correct.
Leden van SV Milsbeek gaan zorgvuldig en correct om met onze accommodatie, kleding, en materialen. Ze hebben respect voor elkaars eigendommen en voor de spullen van de club. We zijn trots op onze accommodatie en zijn er zuinig op. We hebben dit immers met veel inzet van iedereen zo mooi voor elkaar gekregen.

7. Stop pesten, begin bij jezelf.
Leden van SV Milsbeek zijn alert op pesten, doen niet mee aan pesten en maken dit bespreekbaar bij de leiding of bestuur. Niets doen is geen optie. Dus zie je pest gedrag bij je medespelers of bij coaches, spreek ze aan. Als je dat te spannend vind, meldt het dan bij de vertrouwenspersonen of bij het bestuur. We gaan altijd op zoek naar een oplossing.

8. Social media, foto’s en filmpjes.
Social media gebruiken we op een veilige manier zonder iemand te kwetsen. De informatie die je plaatst op social media is per direct beschikbaar voor anderen en je verliest er snel de controle over. Om een veilige omgeving te creëren op een kwetsbare plek zijn mobieltjes / camera’s verboden in de kleedkamers. Foto’s en filmpjes maken in kleedkamers is dan ook niet toegestaan. Daarnaast letten we er altijd  op hoe we anderen op foto of film zetten. Een mooie toets is altijd, zou je zelf op zo’n manier op social media willen staan. Ben je er niet zeker van of je medesporters op jouw filmpje willen staan? Vraag het ze dan! Wees je bewust van de impact van je bericht.

9. Misbruik en Intimidatie
Leden van SV Milsbeek voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een Veilig Sport Klimaat waarin seksuele intimidatie en seksueel misbruik niet thuis horen. SV Milsbeek volgt in dezen de regels van NOC/NSF (www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag).

Intimidatie
Sporters voelen zich veilig en gewaardeerd binnen onze club. Coaches letten erop constructief en positief te coachen. Zo halen we ieders talent naar boven en behalen we samen prachtige sportieve prestaties.

Publiek is uiteraard gedreven en fanatiek, maar heeft ook respect voor scheidsrechter en tegenstanders. Dat betekent dat we ons gastvrij opstellen. We willen graag dat tegenstanders en scheidsrechters het leuk vinden om bij ons te sporten. Waarbij we natuurlijk onze teams aanmoedigen richting de overwinning. Want gedreven om te winnen zijn we wel J.

10. Alcohol- en middelengebruik.
Binnen SV Milsbeek houden we ons aan de wettelijke regels m.b.t. gebruik van alcohol, roken en drugs. We gaan hier op een verstandige en verantwoordelijke manier mee om, matig met alcohol, we roken niet in het clubhuis en kleedlokalen. We houden verboden middelen zoals soft- en harddrugs buiten ons sportpark.

11. Afspraak is afspraak.
Leden van SV Milsbeek houden zich aan afspraken. Met z’n allen hebben we op diverse plekken regels bedacht en die zijn er niet voor niets. Denk aan de statuten, huishoudelijk reglement, teamafspraken, gedragsregels, etc. Dit maakt sporten bij onze vereniging voor iedereen LEUK!