Contributie

Het bestuur van de afdeling korfbal heeft voor het seizoen 2022-2023 de volgende contributiebedragen en indeling in categorie vastgesteld

categorie leeftijd contributie
jeugd 4 en 5 jaar € 51,00
jeugd 6 t/m 11 jaar € 107,50
jeugd 12 t/m 15 jaar € 117,00
jeugd 16 t/m 18 jaar € 132,50
senioren  19 jaar en ouder € 164,56
senioren m/w 19 jaar en ouder € 164,56
recreanten   € 124,00
vrienden van SPES    € 37,00

Peildatum leeftijd vaststelling contributie: 1 januari 2023