Aan-/afmelden leden

LEDENADMINISTRATIE: Loes van Bergen, Kerstenberg 5, Milsbeek 

FORMULIER aanmelden / afmelden / adreswijziging 

Aanmelden
Aanmelden kan door het hierboven genoemd formulier in te vullen, te ondertekenen en inclusief 1 pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie.       

Afmelden
Afmelden als lid dient schriftelijk te geschieden vóór 15 april van het lopende seizoen middels het hierboven genoemd formulier. 

Na deze datum zal het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd worden en bent u dus ook contributie verschuldigd. 

Adreswijziging
Wijziging van adres / telefoonnummer kan tevens het hierboven genoemd formulier. 

Vriend van SPES
Als je geen actief lid van SPES meer wilt zijn, kun je wel met de club verbonden blijven als 'vriend van SPES'. Voor
€ 37,00 per jaar ben je steunend lid van Sportvereniging Milsbeek, afdeling korfbal. Je ontvangt het clubblad en hebt gratis toegang tot de wedstrijden van de eerste teams.