Reglement trainingen SPES tijdens COVID-19

Home > Nieuws > Reglement trainingen SPES tijdens COVID-19

Reglement trainingen SPES tijdens COVID-19

Datum: 04-05-2020
WELKOM op het sportpark van de SV Milsbeek

Als SV willen we, nu het weer kan, heel graag de kinderen van onze vereniging weer laten sporten. Dit gebeurt in deze bijzondere tijd op een bijzondere en aangepaste manier. We kennen daarbij meer regels dan normaal. Het is belangrijk die regels goed door te nemen, want consequentie van overtredingen kan fors zijn. We kunnen immers zelf ziek worden en / of mede-sporters en hun gezinnen besmetten. Dat zou niemand willen. Daarom handhaaft de gemeente, terecht, streng. Op overtredingen staan forse boetes:
 • 90 € voor de persoon in kwestie als deze onder de 18 is;
 • 380 € voor de persoon in kwestie als deze 18 jaar of ouder is.
 • Daarnaast verwachten we dat de gemeente bij het niet nakomen van de regels de trainingen zal stop zetten en dan hebben we met elkaar een kans verprutst om onze kinderen weer te laten sporten.
Dus laten we samen zorgen dat onze kinderen weer lekker een beetje kunnen sporten. Met hulp van ons allemaal, kinderen EN ouders en het zorgvuldig opvolgen van de regels gaat ons dat zeker lukken. Maar voor alles geldt natuurlijk, gebruik je gezond verstand en houdt afstand.
 
We wensen de kinderen daarom veel sportplezier en de trainsters een plezierige en soepele leiding.
 
Aankomst en vertrek op het terrein
 • Brengen: Als kinderen niet zelf / alleen naar het sportpark kunnen komen worden ze afgezet op het parkeerterrein van SV Milsbeek. Kinderen mogen door de poort, ouders blijven achter de poort op het parkeerterrein op gepaste afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter)
 • Ophalen: Op de parkeerplaats kunnen kinderen ook weer na de training worden opgehaald. Leiding zorgt dat kinderen die moeten worden opgehaald bij de poort staan 5 – 15 minuten na afloop van de training. Ouders blijven achter de poort op het parkeerterrein
 • Kinderen die zelf naar de trainingen komen zetten hun fiets in de fietsenstalling en houden bij het naar de club toekomen, tijdens het parkeren van de fiets en bij het vertrek 1,5 meter afstand.
 • Als je zelf naar het terrein komt dan vragen we je om bij aankomst op te letten op aankomende, dan wel vertrekkende andere leden. Houd ook dan anderhalve meter afstand.
 • Na afloop van je training ga je direct naar huis, dit om te voorkomen dat grote groepen kinderen tegelijk op of van het sportpark komen en je onvoldoende afstand kunt houden. .
Calamiteit
 • De enige uitzondering op bovenstaande regeling is als er een ongelukje gebeurt op de training waardoor een kind dient te worden opgehaald door de ouders. In dat geval mag de ouder het terrein op komen om het kind op te halen. Hij/zij bewaart dan in alle gevallen afstand tot andere kinderen en leiding.
Voorbereiding op training
Deze speciale trainingen vragen enige extra voorbereiding thuis van ouders en kinderen. Ga goed voorbereid op pad !
 • Toiletbezoek is in principe niet mogelijk. Kinderen moeten dus van tevoren thuis naar het toilet. We vragen ouders daarop toe te zien, met name bij de kleintjes is dit belangrijk;
 • Douchen is niet mogelijk. Douchen doen we thuis.
 • De kleedkamers zijn niet toegankelijk. Zorg er daarom voor dat de kinderen omgekleed naar de training komen. Alleen de schoenen kunnen op het terrein op de bankjes worden aangedaan.
 • Kinderen hebben allemaal hun handen goed gewassen voordat ze op de training komen.
 • We willen ouders vragen dit reglement met hun kinderen goed door te nemen en ze te wijzen op mogelijk gevolgen:
 • Persoonlijke boete van resp € 90,- of € 390,- bij een overtreding;
 • Stopzetten trainingen door de gemeente van ALLE trainingen.
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
Wanneer mag je NIET KOMEN
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
Voor ouders/verzorgers
 • Als je je kind niet graag wilt laten trainen geef dat dan tijdig aan in de leidersapp, zo weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Aanwezigheid en toezicht
 • Bij elke training zijn maximaal 4 trainers aanwezig, meestal 2.
 • Daarnaast is er een lid van het bestuur of een lid van de TC/JTC aanwezig om toezicht te houden op de training.
 • Kinderen dienen de instructies van de trainers of het toezichthoudende verenigingslid strikt op te volgen. Als we immers niet zorgvuldig omgaan met de regels dan riskeer je als persoon een boete en voor de hele vereniging kan dan gelden dat er niet meer gesport kan worden.
 Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar (Welpen, F, E, D teams)
 • Schud geen handen; Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Tijdens de trainingen staan desinfecteer middelen naast het veld. Voordat kinderen het veld op komen desinfecteren ze hun handen, voordat ze eraf gaan ook. Trainers zien daarop toe.
 • Er morgen maximaal 20 speelsters/spelers op 1 veld aanwezig zijn.
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Op één veld (korfbal en voetbal) zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Iedereen neemt zijn eigen bidon mee en drinkt ook alleen uit zijn eigen bidon
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar (A, B, C jeugd)
 • Schud geen handen; Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Tijdens de trainingen staan desinfecteer middelen naast het veld. Voordat kinderen het veld op komen desinfecteren ze hun handen, voordat ze eraf gaan ook. Trainers zien daarop toe.
 • Op één veld (korfbal en voetbal) zijn maximaal 16 spelers;
 • De speelsters/spelers dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; Er morgen dus GEEN onderlinge partijtjes worden gespeeld
 • We raden speelsters/spelers aan een kopie legitimatiebewijs mee te nemen voor als de gemeente komt handhaven
 • Iedereen neemt zijn eigen bidon mee en drinkt ook alleen uit zijn eigen bidon
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
Attributen en voorwerpen
 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden/goaltjes, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. Dit staat in het materialen hok. Dit is zowel relevant VOOR de training als direct erna.  
 • Let er bij de bal op dat deze na het inspuiten even in een emmer water wordt afgespoeld.
 Trainingsschema’s
Dag Tijdstippen Team
 Maandag  19.00 - 20.00  B
 Dinsdag  19.00 - 20.00  A
 Woensdag  16.00 - 17.00  E3
 Woensdag  18.00 – 19.00  F1
 Woensdag  18.45 – 19.45  C
 Donderdag  17.00 - 18.00  Welpen
 Donderdag   18.45 - 19.45  D
 Vrijdag  17.00 - 18.00  E1+E2
     
 
Per training is er een begeleider vanuit JTC of bestuur die helpt bij de naleving van de CORONA instructies.

Verkorte regels in de apps aan spelers:
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de trainers op.
 Verkorte regels in de apps aan Trainers:
 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
  Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.
Verkorte regels in de apps aan ouders:
 • Meld je kind(eren) tijdig af voor de trainingen, zodat we weten wie er komt;
 • Kinderen blijven thuis als ze een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • En ze blijven thuis als iemand in huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training