Aanpassing contributie

Home > Nieuws > Aanpassing contributie

Aanpassing contributie

Datum: 26-06-2018
Contributie seizoen 2018-2019 afdeling korfbal
 
Het bestuur van de afdeling korfbal heeft voor het seizoen 2018-2019 de volgende contributiebedragen en indeling in categorie vastgesteld.
 
   
Categorie     leeftijd    bedrag     
Jeugd       4 of 5 jaar € 63,05   
Jeugd   6 t/m 11 jaar € 99,00  
Jeugd  12 t/m 15 jaar  € 108,60
Jeugd   16 t/m 18 jaar € 124,75 
Senioren  19 jaar en ouder € 163,50
Recreanten    € 85,85
Vrienden van Spes   € 30,30
                                                                                                                             
De contributiebedragen zijn t.o.v. het afgelopen seizoen met 1% verhoogd mede als gevolg van de verhoging afdracht contributie per lid aan het KNKV.
 
Met ingang van het nieuwe seizoen hanteert het bestuur t.b.v. vaststelling contributie de indeling in leeftijdscategorie conform de richtlijnen van het KNKV. Dit kan betekenen dat leden in het komende seizoen t.b.v. hoogte contributie in dezelfde leeftijdscategorie blijven als het afgelopen seizoen.
           
Peildatum leeftijd vaststelling contributie: 1 januari.
 
De automatische incasso van de contributie wordt in twee termijnen gedaan. De eerste termijn wordt eind september geïncasseerd. De tweede termijn wordt eind januari 2019 geïnd. Degenen die nog niet automatisch betalen ontvangen eind september de contributienota. Deze nota moet in één termijn worden betaald.