Contributie

Home > De club > Contributie

Contributie

Het bestuur van de afdeling korfbal heeft voor het seizoen 2020-2021 de volgende contributiebedragen en indeling in categorie vastgesteld

categorie leeftijd contributie
jeugd 4 en 5 jaar € 64,65
jeugd 6 t/m 11 jaar € 101,50
jeugd 12 t/m 15 jaar € 111,35
jeugd 16 t/m 18 jaar € 127,90
senioren  19 jaar en ouder € 167,55
recreanten   € 88,00
vrienden van SPES    € 31,05

De contributiebedragen zijn t.o.v. het afgelopen seizoen met 1% verhoogd mede als gevolg van de verhoging afdracht contributie per lid aan het KNKV. Peildatum leeftijd vaststelling contributie: 1 januari.
 
De automatische incasso van de contributie wordt in twee termijnen gedaan. De eerste termijn wordt eind september geïncasseerd. De tweede termijn wordt eind januari 2021 geïnd. Degenen die nog niet automatisch betalen ontvangen eind september de contributienota. Deze nota moet in één termijn worden betaald.