Corona regels

Home > CORONA Reglement > Corona regels

Corona regels

Lees hier ons Corona reglement als pdf

of lees het hieronder:
 
 • REGLEMENT TRAININGEN TIJDENS COVID-19 PERIODE – versie 25 augustus 2020
  
WELKOM op het sportpark van de SV Milsbeek.
Het virus is in de afgelopen periode afgezwakt en weer wat opgekomen. Dat vraagt van ons nog steeds maatregelen om veilig te kunnen sporten. Bijgaand protocol is aangepast naar de laatste regels. Het is belangrijk die regels goed door te nemen, want consequentie van overtredingen kan fors zijn. We kunnen immers zelf ziek worden en / of mede-sporters en hun gezinnen besmetten. Dat zou niemand willen. Daarom handhaaft de gemeente, terecht, streng. Op overtredingen staan forse boetes:
 • 90 € voor de persoon in kwestie als deze onder de 18 is;
 • 380 € voor de persoon in kwestie als deze 18 jaar of ouder is.
 • Daarnaast verwachten we dat de gemeente bij het niet nakomen van de regels de trainingen zal stopzetten en dan hebben we met elkaar een kans verprutst om onze kinderen weer te laten sporten.
 • Maar het allerergste zou natuurlijk zijn als mensen juist door onze clubactiviteiten ziek worden. Dat moeten we voorkomen.
Met hulp van ons allemaal, kinderen, ouders en sporters uit de seniorenteams en het zorgvuldig opvolgen van de regels gaat ons dat zeker lukken. Maar voor alles geldt natuurlijk, gebruik je gezond verstand en houdt afstand.
We wensen iedereen veel sportplezier.
 
Aankomst en vertrek op het terrein voor wedstrijd of training
 • Brengen: Als kinderen niet zelf / alleen naar het sportpark kunnen komen mogen ze gebracht worden. Kinderen gaan door de SPES of SV ingang (er zijn gescheiden ingangen SPES rechts van de hoofdingang, SV afdeling voetbal, door hoofdingang). Ouders mogen komen kijken maar blijven op gepaste afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter)
 • Kinderen die zelf naar de trainingen komen zetten hun fiets in de fietsenstalling en houden bij het naar de club toekomen, tijdens het parkeren van de fiets en bij het vertrek 1,5 meter afstand. Ze nemen de juiste poort ingang (SPES ingang, SV-afdeling voetbal ingang)
 • Als je zelf naar het terrein komt dan vragen we je om bij aankomst op te letten op aankomende, dan wel vertrekkende andere leden. Houd ook dan anderhalve meter afstand.
 • Na afloop van je training of wedstrijd blijf je als je 19 jaar of ouder bent, 1,5 meter afstand houden
Voorbereiding op training
De trainingen vragen enige extra voorbereiding thuis van ouders en kinderen. Ga goed voorbereid op pad !
 • Toiletbezoek alleen als het echt moet. Kinderen moeten dus van tevoren thuis naar het toilet. We vragen ouders daarop toe te zien, met name bij de kleintjes is dit belangrijk;
 • Douchen is voor leden vanaf 18 jaar wat ingewikkelder, houdt daar in je planning rekening mee. Voor de kinderen hebben we altijd de regel gehad dat douchen na een wedstrijd omwille van hygiëne verplicht is. Omdat we niet weten welke regels andere verenigingen gaan aanhouden laten we die harde verplichting los, maar als er gedoucht kan worden heeft dat nog steeds onze voorkeur.  
 • Kinderen hebben allemaal hun handen goed gewassen voordat ze op de training komen.
 • We willen ouders vragen dit reglement met hun kinderen goed door te nemen en ze te wijzen op mogelijk gevolgen.
Wanneer mag je NIET KOMEN
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als jij of 1 van je gezinsleden positief getest is op corona of als je wacht op een testuitslag.
 • Nadat je herstelt bent van corona neem dan de quarantaine regels in acht. Als die het toestaan om te komen, mag het van ons ook. GRAAG ZELFS
Voor ouders/verzorgers
 • Als je je kind niet graag wilt laten trainen geef dat dan tijdig aan in de leidersapp, zo weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
 • Als ouder/verzorger heb je toegang tot de sportaccommodatie, maar houdt de 1,5 meter in acht. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training of wedstrijd van je kind(eren).
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders
Kleedkamer en wedstrijdbespreking
 • Voor speelsters / spelers vanaf 18 jaar geldt dat de kleedkamer met maximaal 6 personen corona-proof is. Daarboven is de 1,5 meter niet in acht te nemen. Dat betekent dat je niet met meer dan 6 personen tegelijk in de kleedkamer mag zijn.
 • Teams met kinderen t/m 17 jaar kunnen in principe de wedstrijdbespreking in de kleedkamer houden;
 • Teams met volwassen speelsters / spelers kunnen met maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer. Dat betekent dat teams het omkleden zelf logistiek moeten regelen.
 • Zolang het weer het toelaat adviseert SV Milsbeek om alle wedstrijdbesprekingen (dus ook die van de jeugd) op het veld te verrichten omwille van eenduidigheid voor alle teams.
Douchen
 • Douchen voor kinderen t/m 17 jaar is mogelijk in de kleedruimtes; Ouders en leiding zijn daar in principe niet bij aanwezig, tenzij zelfstandig douchen nog niet lukt bij de kinderen. Ouders / leiding behouden daarbij altijd 1,5 meter afstand;
 • Speelsters/spelers vanaf 18 jaar kunnen eveneens douchen op 1,5 meter. Dat betekent in de praktijk dat er 2 speelsters/spelers tegelijkertijd kunnen douchen. Wachten in de kleedkamer kan met maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand;
 • Na het gebruik van kleedkamer en doucheruimte trek je de douche schoon.
Tijdens en na de wedstrijd
 • We schudden geen handen;
 • We vieren doelpunten of overwinningen vol plezier, met zo min mogelijk contact.
 • Onnodig lichamelijk contact wordt voorkomen tijdens de wedstrijd.
Van en naar uitwedstrijden
 • In de auto wordt aangeraden een mondkapje te dragen. Je kunt immers geen 1,5 meter afstand houden;
 • SPES en de SV Milsbeek vraagt bestuurders daarom om zelf een mondkapje mee te nemen en op te doen.
 • Daarnaast vragen we ouders kun kinderen een mondkapje mee te geven als zij ouder zijn dan 12;
 • Samenreizende spelers / speelsters ouder dan 18 dienen wordt ook geadviseerd zelf een mondkapje op te doen tijdens het reizen naar een wedstrijd;
 • Er wordt gewerkt een aan bestelling van wegwerpmondkapjes, zodat we deze bij alle teams in de teamtas kunnen doen.
Attributen en voorwerpen
 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden/goaltjes, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training en voor en na elke wedstrijd gereinigd met desinfectiemiddel. Deze middelen staat in het materialenhok. Dit is zowel relevant VOOR de training als direct erna. 
Accommodatie
 • Op de hele accommodatie zijn looprichtingen aangegeven. Volg die zoveel mogelijk;
 • Bestuurskamers kunnen maximaal 6 personen bevatten, mits de ramen open zijn. Deze zijn dus NIET beschikbaar voor wedstrijdbespreking;
 • De kantine is open, maar kan alleen gebruikt worden onder strikte voorwaarden. Er zijn vaste plaatsen, heldere looprichtingen en er kan niet met contant geld betaald worden, alleen via PIN.
Regels in het kort :Alle leeftijdscategorieën
 • Schud geen handen; Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Tijdens de trainingen staan desinfecteermiddelen naast het veld. Voordat spelers het veld op komen desinfecteren ze hun handen, voordat ze eraf gaan ook. Trainers zien daarop toe.
 • Iedereen neemt zijn eigen bidon mee en drinkt ook alleen uit zijn eigen bidon
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Blijf thuis als jij of 1 van je gezinsleden positief getest is op corona of als je wacht op een testuitslag
 • Kantine aankopen alleen via Pin betaling
 • Vieren tijdens de wedstrijd, met plezier, zonder contact
 • In de auto graag een mondkapje op indien ouder dan 12.